onsdag 13. februar 2013

Ny tittel til Heike

Etter mange år har jeg fikk jeg omsider ut fingeren og kontaktet den danske kenneklubben for å sjekke om Heikes cert fra mellemklassen i 2007 kvalifiserte til dansk championtittel. Jeg har hele tiden trodd at det ikke gjorde det, siden han var yngre enn 2 år på tidspunktet og at han ikke hadde noen championtitler den gangen (ventecert kom etter det jeg vet senere).

Men på min forespørsel til DKK kom et raskt og hyggelig svar tilbake, og det var bare å sende søknaden via dkk.dk. Så sagt, så gjort. Og i dag kom mail fra DKK:

Ansøgning om dansk championat er hermed godkendt.

Vi kan med glæde bekræfte at Norsk Lundehund, N 16220/06, Heike Av Vinterskogen har opnået titlen

DKCH

Tillykke med det.

Hundens registrerede titler i DKK er nu: NORDCH INTCH DKCHSå Heikes fulle navn blir vel nå
INT NORD DK UCH ESTJW-07 WW-08 NV-11-12 Heike av Vinterskogen

Fint skal det være :)

Og her poserer gutten med sine (den gang) nye rosetter: